Teknik Bilgiler
/
Teknik Bilgiler

Malzeme veya Bileşenin Adı

kg/m3

DOĞAL TAŞLAR
 
Kristal Yapılı Püskürük ve Metamorfik Taşlar 
Bazalt, Melafir, Diyorit, Garbo, Gnayis, Şistler3000
Diyabaz2900
Granit, Siyanit, Porfir, Mermer2800
Serpantin2600
Şistler2800
Boşluklu normal betondan (bloklar birim hacim ağırlığı 1600 kgf/miçin)1700
Dolu bloklar, (kum ilavesiz kazan cürufu betonundan)1500
Bazalt lavı2300
Tortul, Sedimante Taşlar 
Yoğun kalker, Yoğun dolomit2700
Grovak, Kumtaşı, Konglomera2600
Kalker, Kalker Konglomeraları, Traverten2400
Gözenekli püskürük taşlar<1600
DOĞAL ZEMİNLER 
Kum, Kum-çakıl,1800
Kil, Sıkı toprak2000
DÖKME MALZEMELER
 
Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır)1800
Bims çakılı (3234)≤ 1000
Yüksek fırın curufu≤ 600
Kömür curufu≤ 1000
Gözenekli doğal taş mıcırları1200 – 1500
Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681)50 – 200
Genleştirilmiş mantar parçacıkları≤ 200
Polistren, sert köpük parçacıkları15
Testere ve planya talaşı200
Saman150
SIVALAR, ŞAPLAR, HARÇLAR 
Kireç harcı, Kireç-çimento harcı1800
Çimento harcı2000
Takviyeli harç1900
Alçı harcı, Kireçli alçı harcı1400
Agregasız alçı sıva1200
Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap2000
Dökme asfalt kaplama ≥ 152300
Anorganik asıllı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları800 – 1000
Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları400 – 800
BUYUK BOYUTLU YAPI ELEMANLARI – BETONLAR 
Normal beton, (TS 500’e uygun) doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış betonlar
Donatılı Donatısız
2400
2200
Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114’e uygun agregalarla)800 – 2000
Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu  katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649’a uygun)300 – 1600
Curuf betonu1200
Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılan hafif betonlar (boşluklu)1600 – 2000
Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar600 – 2000
Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvartz kumu  katılmadan yapılmış betonlar (TS 3234’e uygun)  (TS 2823’e uygun yapı elemanları dahil)500 – 1200
Ahşap testere veya planya talaşı betonu400 – 1200
Çeltik kapçığı betonu600 – 700
Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS 453’e uygun yapı elemanları dahil)400 – 800
YAPI PLAKLARI VE LEVHALARI 
Gazbeton yapı levhaları (TS 453’e uygun plaklar) Normal harçlı & yapıştırıcılı500 – 800
Hafif betondan duvar plakları800 – 1400
Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, delikli, dolgu veya  agregalı olanlar dahil (TS 451, TS 452, TS 1474’e uygun)600 – 1200
Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhaları (TS 3682’ye uygun)600 – 900
Alçı karton plaklar (TS 452’e uygun)900
KAGİR DUVARLAR 
Moloz taş duvar2400
Beton taş duvar2200
Hafif taş duvar800
TS 704, TS 705’e uygun tuğlalarla yapılan kagir duvarlar, dolu klinker,  düşey delikli klinker, (TS 4562) seramik ve klinker (TS 2902)1800 – 2200
TS 704, TS 705’e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar1200 – 2000
Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4377 ve TS 4916’ya uygun harç  kullanılarak AB ve W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya haç cepli)700 – 1000
Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563)1000
Kireç – kumtaşı duvarlar (TS 808’e uygun)700 – 2200
Gazbeton duvar blokları ile duvarlar (TS 453’e uygun)400 – 800
Hafif betondan dolu (TS 406), doğal bims betondan, TS 2823’e uygun,  beton briket veya duvar blokları ile duvarlar500 – 2000
Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla (TS 3681)’e uygun yapılmış beton briket veya duvar blokları ile duvarlar500 – 800
Hafif betondan bosluklu bloklarla duvarlar (TS 2823’e uygun)500 – 1400
Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla duvarlar (TS 406’ya uygun)≤1800
AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ 
İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar, Yapı kerestesi, (çam vb.)600
Kayın, Meşe, Dişbudak, Kontrplak (TS46), Kontrtabla (TS 1047)800
Yatık ve dik ahşap yonga levhalar700
Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64)600 – 1000
Hafif odun lifi levhalar200 – 300
KAPLAMALAR 
Linolyum1000
PVC kaplamalar1500
Halı vb. kaplamalar250
Mastik asfalt kaplama ≥7 mm2000
Bitümlü karton1100
Cam tülü armatürlü bitümlü pestil1200
Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar1000 – 1200
ISI YALITIM MALZEMELERİ 
Odun talaşı levhalar (TS 305)360 – 570
Polistren-partiküler köpük (TS 7316)≥ 15
Poliüretan – Fenol reçinesinden sert köpük levhalar (TS 2193) (TS 10981)≥ 30
Mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemeleri (TS 901)8 – 500
BETONLAR 
Bimsbeton100
Kazan cürufu betonu (kum ilave edilmeden)1400
Demirsiz betonlar (normal)2200
Betonarme (normal)2400
Betonarme (sıkı ve sık donatılı)2500
HARÇLAR 
Alçı Harcı1200
Kireç Harcı1800
Takviyeli harç2000
Çimento harcı2100
SUNU TAŞ DUVARLAR (Harç ile sıvasız) 
Dolu tuğla1800
Delikli ve boşluklu tuğla 
Tuğla birim hacim ağırlığı = 1400 kgf/miçin1500
Tuğla birim hacim ağırlığı = 1200 kgf/cmiçin1400
Tuğla birim hacim ağırlığı = 1000 kgf/cmiçin1200
Beton bloklar Dolu normal betondan bloklar2200
YAPI KERESTESİ 
Yumuşak ağaçlar (Çam vb.)600
Sert ağaçlar (Meşe vb.)800
METALLER 
Çelik7850
Alüminyum2700
Alüminyum Alaşımları2700-2900
Kurşun11400
Çinko7200
Dökme Demir7200
Bakır8900

Katologlarlar

Malzeme veya Bileşenin Adı

kg/m3

DOĞAL TAŞLAR
 
Kristal Yapılı Püskürük ve Metamorfik Taşlar 
Bazalt, Melafir, Diyorit, Garbo, Gnayis, Şistler3000
Diyabaz2900
Granit, Siyanit, Porfir, Mermer2800
Serpantin2600
Şistler2800
Boşluklu normal betondan (bloklar birim hacim ağırlığı 1600 kgf/miçin)1700
Dolu bloklar, (kum ilavesiz kazan cürufu betonundan)1500
Bazalt lavı2300
Tortul, Sedimante Taşlar 
Yoğun kalker, Yoğun dolomit2700
Grovak, Kumtaşı, Konglomera2600
Kalker, Kalker Konglomeraları, Traverten2400
Gözenekli püskürük taşlar<1600
DOĞAL ZEMİNLER 
Kum, Kum-çakıl,1800
Kil, Sıkı toprak2000
DÖKME MALZEMELER
 
Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır)1800
Bims çakılı (3234)≤ 1000
Yüksek fırın curufu≤ 600
Kömür curufu≤ 1000
Gözenekli doğal taş mıcırları1200 – 1500
Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681)50 – 200
Genleştirilmiş mantar parçacıkları≤ 200
Polistren, sert köpük parçacıkları15
Testere ve planya talaşı200
Saman150
SIVALAR, ŞAPLAR, HARÇLAR 
Kireç harcı, Kireç-çimento harcı1800
Çimento harcı2000
Takviyeli harç1900
Alçı harcı, Kireçli alçı harcı1400
Agregasız alçı sıva1200
Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap2000
Dökme asfalt kaplama ≥ 152300
Anorganik asıllı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları800 – 1000
Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları400 – 800
BUYUK BOYUTLU YAPI ELEMANLARI – BETONLAR 
Normal beton, (TS 500’e uygun) doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış betonlar
Donatılı Donatısız
2400
2200
Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114’e uygun agregalarla)800 – 2000
Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu  katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649’a uygun)300 – 1600
Curuf betonu1200
Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılan hafif betonlar (boşluklu)1600 – 2000
Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar600 – 2000
Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvartz kumu  katılmadan yapılmış betonlar (TS 3234’e uygun)  (TS 2823’e uygun yapı elemanları dahil)500 – 1200
Ahşap testere veya planya talaşı betonu400 – 1200
Çeltik kapçığı betonu600 – 700
Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS 453’e uygun yapı elemanları dahil)400 – 800
YAPI PLAKLARI VE LEVHALARI 
Gazbeton yapı levhaları (TS 453’e uygun plaklar) Normal harçlı & yapıştırıcılı500 – 800
Hafif betondan duvar plakları800 – 1400
Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, delikli, dolgu veya  agregalı olanlar dahil (TS 451, TS 452, TS 1474’e uygun)600 – 1200
Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhaları (TS 3682’ye uygun)600 – 900
Alçı karton plaklar (TS 452’e uygun)900
KAGİR DUVARLAR 
Moloz taş duvar2400
Beton taş duvar2200
Hafif taş duvar800
TS 704, TS 705’e uygun tuğlalarla yapılan kagir duvarlar, dolu klinker,  düşey delikli klinker, (TS 4562) seramik ve klinker (TS 2902)1800 – 2200
TS 704, TS 705’e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar1200 – 2000
Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4377 ve TS 4916’ya uygun harç  kullanılarak AB ve W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya haç cepli)700 – 1000
Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563)1000
Kireç – kumtaşı duvarlar (TS 808’e uygun)700 – 2200
Gazbeton duvar blokları ile duvarlar (TS 453’e uygun)400 – 800
Hafif betondan dolu (TS 406), doğal bims betondan, TS 2823’e uygun,  beton briket veya duvar blokları ile duvarlar500 – 2000
Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla (TS 3681)’e uygun yapılmış beton briket veya duvar blokları ile duvarlar500 – 800
Hafif betondan bosluklu bloklarla duvarlar (TS 2823’e uygun)500 – 1400
Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla duvarlar (TS 406’ya uygun)≤1800
AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ 
İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar, Yapı kerestesi, (çam vb.)600
Kayın, Meşe, Dişbudak, Kontrplak (TS46), Kontrtabla (TS 1047)800
Yatık ve dik ahşap yonga levhalar700
Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64)600 – 1000
Hafif odun lifi levhalar200 – 300
KAPLAMALAR 
Linolyum1000
PVC kaplamalar1500
Halı vb. kaplamalar250
Mastik asfalt kaplama ≥7 mm2000
Bitümlü karton1100
Cam tülü armatürlü bitümlü pestil1200
Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar1000 – 1200
ISI YALITIM MALZEMELERİ 
Odun talaşı levhalar (TS 305)360 – 570
Polistren-partiküler köpük (TS 7316)≥ 15
Poliüretan – Fenol reçinesinden sert köpük levhalar (TS 2193) (TS 10981)≥ 30
Mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemeleri (TS 901)8 – 500
BETONLAR 
Bimsbeton100
Kazan cürufu betonu (kum ilave edilmeden)1400
Demirsiz betonlar (normal)2200
Betonarme (normal)2400
Betonarme (sıkı ve sık donatılı)2500
HARÇLAR 
Alçı Harcı1200
Kireç Harcı1800
Takviyeli harç2000
Çimento harcı2100
SUNU TAŞ DUVARLAR (Harç ile sıvasız) 
Dolu tuğla1800
Delikli ve boşluklu tuğla 
Tuğla birim hacim ağırlığı = 1400 kgf/miçin1500
Tuğla birim hacim ağırlığı = 1200 kgf/cmiçin1400
Tuğla birim hacim ağırlığı = 1000 kgf/cmiçin1200
Beton bloklar Dolu normal betondan bloklar2200
YAPI KERESTESİ 
Yumuşak ağaçlar (Çam vb.)600
Sert ağaçlar (Meşe vb.)800
METALLER 
Çelik7850
Alüminyum2700
Alüminyum Alaşımları2700-2900
Kurşun11400
Çinko7200
Dökme Demir7200
Bakır8900